Sluit aan bij de Club
Oldtimers Fan?Word "Classics"

Sport Nationaal

Een moderne structuur voor de Belgian VW Club

16 juni 2020

De Belgian VW Club, officieel opgericht op 18 november 1965, is een gerenommeerde naam in het Belgische automobiellandschap. De Club, die vooral gekend is als de exclusieve partner van Volkswagen België in de autosport, vormde voor zijn leden steevast een bron van passie. Binnen de Belgian VW Club delen we die passie voor de auto in het algemeen, en voor Volkswagen in het bijzonder. Die passie vormt namelijk een brug tussen het verleden en het heden en het is precies daarom dat de Belgian VW Classics Club, toegespitst op de oldtimers en de geschiedenis van het merk, de Club sinds 2015 vervolledigt.

In 55 jaar is de wereld uiteraard grondig veranderd, maar de Belgian VW Club wist steeds mee te gaan met zijn tijd en zich aan te passen aan de omstandigheden. In 2020 bereidt de Club zich daarom voor op een nieuwe belangrijke wending.

Het beheer van de Belgian VW Club zal namelijk rechtstreeks geïntegreerd worden met de importeur D’Ieteren, een trouwe sponsor vanaf dag 1. Dat moet toelaten bijkomende schaalvoordelen te creëren en nieuwe synergiën tot stand te brengen.

De auto-industrie bevindt zich momenteel in een fase met ingrijpende veranderingen, die zonder twijfel worden versneld door de verwachte economische crisis in de nasleep van Covid-19. Een ding is echter zeker: bij Volkswagen België is men vastbesloten om de passie van de leden van de Belgian VW Club voor het merk Volkswagen te behouden!

Op termijn zal de VZW Motion Motorsport, die de activiteiten van de Belgian VW Club, de Belgian VW Classics Club en de Belgian Audi Club beheerde, ontbonden worden.