Sluit aan bij de Club
Oldtimers Fan?Word "Classics"

Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Belgian VW Club by D'Ieteren - D'Ieteren NV), met maatschappelijke zetel te Maliestraat 50 - 1050 Brusselis de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan bovenstaand adres of aan het e-mailadres info@belgainvwclub.be

Meer informatie via : www.dieteren.be/nl/privacypolicy